24. мај 2012. Navigation, News

07.05.2012. godine je potpisan ugovor između Aurora Green d.o.o. i BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.

07.05.2012. godine je potpisan ugovor između  Aurora Green d.o.o. i  BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE  A.D. o izradi projektne dokumentacije  za tretman biorazgradivog neopasnog otpada (kompostiranje).