10. сеп 2012. Navigation, News

07.09.2012. Održan je seminar za izradu plana upravljanja otpadom u preduzeću Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o.

Na seminaru je prezentovana: zakonska regulativa, opšti principi upravljanja otpadom, klasifikacija otpada, evidencije o otpadu, sadržaj plana upravljanja otpadom i uticaj opasnog otpada na zdravlje. Seminar je održan kao sastavni deo konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom i projekta izrade Plana upravljanja otpadom u preduzeću Mercedes Benz Srbija i Crna Gora