24. мај 2012. Navigation, News

08.05.2012 – Potpisan je ugovor između našeg preduzeća i JKP „Obrenovac“

08.05.2012 – Potpisan je ugovor između našeg preduzeća i JKP „Obrenovac“ o izradi dokumentacije neophodne za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na postrojenju za separaciju JKP „Obrenovac“.