09. мај 2014. Navigation, News

08.05.2014 – Održana javna prezentacija Studije – Petrol LPG

Dana 08.05.2014. u Smederevu, konsultanti „Aurora green“ d.o.o. održali su javnu prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja projekta distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (TNG).