14. нов 2013. Navigation, News

08.11.2013. Angažovanje od strane „NBA COMMERCE“ d.o.o. na pružanju konsultantskih usluga iz oblasti životne sredine

Naše preduzeće je angažovano od strane preduzeća „NBA COMMERCE“ d.o.o. na pružanju konsultantskih usluga za pribavljanje Informacije o lokaciji koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na predmetnoj katastarskoj parceli na osnovu planskog dokumenta, analizu lokacije sa aspekta uticaja na životnu sredinu postrojenja za  skladištenje i tretman neopasnog otpada i mogućnosti ishodovanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.