10. мај 2012. Navigation, News

09.05.2012. Održan je seminar za izradu plana upravljanja otpadom u preduzeću Radiodifuzne ustanove – Radio televizije Srbije (RTS)

Na seminaru je prezentovana: zakonska regulativa, opšti principi upravljanja otpadom, uticaj na zdravlje ljudi, klasifikacija otpada, evidencije o otpadu i sadržaj plana upravljanja otpadom. Seminar je održan kao sastavni deo projekta izrade Plana upravljanja otpadom u preduzeću Radiodifuzne ustanove – Radio televizije Srbije (RTS).