11. јун 2013. Navigation, News

10.06.2013 – Konsultanti „Aurora green“ učestvovali na Regionalnoj konferenciji o prometu opasnih materija

U organizaciji Privredne komore Srbije Beograd, Tehnološko-metalurškog fakulteta Beograd, Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Instituta za preventivu Novi Sad i Foruma kvaliteta, Asocijacije za globalna pitanja kvaliteta sa svojim članovima na Tari, u vremenu od 4 do 7. juna 2013. godine održan je naučno-stručni skup pod nazivom: ADR/ADN/RID/ICAO CARGO – Regionalna konferencija o prometu opasnih materija na kome su konsultanti Aurore green prezentovali rad pod nazivom Procena rizika i analiza posledica od hemijskog udesa na skladištu tečnog naftnog gasa (TNG).