18. јул 2013. Navigation, News

10. 07. 2013. Započeta saradnja sa “YUGOROSGAZ” a.d. na pružanju usluga savetnika za hemikalije

Naše preduzeće će u buduće pružati usluge savetnika za hemikalije preduzeću za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa „YUGOROSGAZ“ a.d. Beograd.