12. феб 2015. Navigation, News

12.02.2015. Potpisan ugovor o saradnji sa preduzećem „Farmahalas“ d.o.o. Ada

Potpisan Ugovor za konsultantske usluge i izradu dokumentacije iz oblasti životne sredine za potrebe dobijanja Integrisane dozvole za farmu svinja „Farmahalas“ d.o.o. Ada.

„Aurora green“ d.o.o. će za potrebe dobijanja Integrisane dozvole za farmu za tov svinja „Farmahalas“ d.o.o. izraditi sledeću dokumentaciju:

  1. Zahtev za izdavanje integrisane dozvole, koji uključuje i analizu BREF dokumenata i poređenje postojećeg stanja na terenu sa BREF preporukama uz predlog neophodnih unapređenja, tamo gde je neophodno,
  2. Plan vršenja monitoringa,
  3. Plan mera za efikasno korišćenje energije,
  4. Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica,
  5. Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja,
  6. Izmene i dopune navedenih dokumenata po eventualnim komentarima nadležnih organa.