12. јан 2015. Navigation, News

12. januar 2015. Započeta saradnja sa „BS Blok 41a“ d.o.o.

Konsultanti „Aurora green“ su započeli saradnju sa „BS Blok 41a“ d.o.o. iz Beograda na izradi dokumentacije neophodne za proceduru procene uticaja projekta izgradnje stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom na životnu sredinu na lokacijama u Mirjevu i na Novom Beogradu.