15. апр 2014. Navigation, News

14.04.2014. Potpisan ugovor sa farmom „TIMKOK“ d.o.o.

Aurora green potpisala ugovor sa farmom „TIMKOK“ d.o.o. na izradi Studije o proceni uticaja zatečenog stanja  farme koka nosilja na životnu sredinu.