18. окт 2011. Navigation, News

14.10.2011- Potpisivanje aneksa ugovora

     Aurora Green d.o.o. potpisala je  aneks ugovora sa „Livnica Kikinda automobilska industrija“      d.o.o.    za posao konsultantskih usluga u oblasti pripreme i izrade BAT – predloga o najboljim  dostupnim tehnikama koje operater postojećeg postrojenja primenjuje ili planira da primeni radi sprečavanja ili smanjenja zagađivanja (za potrebe IPPC dozvole).