15. авг 2014. Navigation, News

15.08.2014 – Aurora green d.o.o. i Emil Frey Auto Centar d.o.o. potpisali ugovor

Aurora green d.o.o. i  Emil Frey Auto Centar d.o.o. potpisali su ugovor o:

–       Pružanju konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja Emil Frey Auto Centar d.o.o. sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom tj. sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i podzakonskim aktima iz ove oblasti

–       Pružanju konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja Emil Frey Auto Centar d.o.o. sa regulativom Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredine.