18. јан 2013. Navigation, News

17.01.2013 – Održana javna rasprava i prezentacija Izveštaja o bezbednosti operatera VML

Dana 17.01.2013. u prostorijama gradske uprave Grada Beograda konsultanti „Aurora green“ d.o.o. zajedno sa predstavnicima operatera „VML“ d.o.o. su održali javnu prezentaciju Izveštaja o bezbednosti postrojenja za skladištenje, distibuciju i promet naftnih derivata.