20. мар 2014. Navigation, News

17.03.2014 – Potpisan ugovor sa grčkim preduzećem KAFSIS Bio-Industries S.A. o pružanju konsultantskih usluga

 Aurora green je potpisala ugovor o pružanju konsultantskih usluga grčkom preduzeću KAFSIS Bio-Industries S.A., koje je specijalizovano za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada (organskog otpada, životinjskog, medicinskog otpada  i sl.) uz iskorišćenje otpada kao alternativnog izvora energije. KAFSIS Bio – Industries je  jedna od vodećih grupacija koja je prisutna kako u Grčkoj i na Kipru, tako i u Turskoj, Albaniji, Italiji, Rumuniji, Bugarskoj i  ostalim balkanskim zemljama.