19. јан 2015. Navigation, News

19.01.2015 – Nastavak uspešne saradnje sa preduzećem Tehnopapir d.o.o. na izradi dokumentacije za proširenje dozvola za upravljanje otpadom

Tehnopapir d.o.o. se bavi delatnošću skladištenja i tretmana neopasnog otpada- otpadnog papira i plastike na više lokacija u Srbiji, u skladu sa dozvolama za upravljanje otpadom, ishodovanim uz stručnu pomoć konsultanata Aurora green.

Imajući u vidu zahteve tržišta, preduzeće Tehnopapir d.o.o. se odlučilo na proširenje svoje delatnosti u pogledu skladištenja i tretmana još nekih vrsta neopasnog otpada i, s tim u vezi, je ponovo angažovalo konsultante Aurora green na izradi dokumentacije potrebne za proširenje svih postojećih, ishodovanje novih dozvola i ažuriranje radnih planova (na osnovu člana 16, stav 5, Zakona o upravljanju otpadom, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10, prema kome je preduzeće dužno da ažurira radni plan postrojenja za upravljanje otpadom redovno, svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja).

Za potrebe proširenja delatnosti upravljanja otpadom preduzeća Tehnopapir, Aurora green će izraditi sledeća dokumenta za:

– ishodovanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije;

– dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama u Beogradu;

– dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i ažuriranje radnog plana za postrojenje na lokaciji u Novom Sadu;

– dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Čačku;

– podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Subotici;

– dobijanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Subotici;

– dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i ažuriranje radnog plana za postrojenje na staroj lokaciji u Nišu;

– podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na novoj lokaciji u Nišu;

– dobijanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na novoj lokaciji u Nišu.