21. окт 2011. Navigation, News

20.10.2011. Konferencija o industrijskom otpadu

20. oktobra 2011, Na trećoj regionalnoj naučno-stručnoj konferenciji o upravljanju industrijskim otpadom na Kopaoniku prezentovan je rad pod naslovom UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM – UTICAJ DIVLJIH SMETLIŠTA NA ŽIVOTNU SREDINU, mr Vukica Popadić, dipl.ing.građ. – RB ‘’Kolubara’’, Lazarevac, Dragan Stojanović, dipl.ing.maš. – RB ‘’Kolubara’’, Lazarevac, Zorica Isoski, dipl.inž. z.ž.s.- Aurora green d.o.o. Beograd.