20. дец 2013. Navigation, News

20.12.2013. Pružanje usluga preduzećima na popunjavanju dnevne evidencije za posebne tokove otpada

Započeta saradnja sa više preduzeća na pružanju usluge popunjavanja dnevne evidencije  za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i slanje godišnjeg izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine.