25. феб 2014. Navigation, News

21.02.2014. Izrađen Plan zaštite od udesa za JKP Komrad Vranje

Aurora green d.o.o je za potrebe ishodovanja dozvole za upravljanje otpadom JKP Komrad Vranje izradila Plan zaštite od udesa (u skladu sa  Zakonom o upravljanju otpadom „Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) za postrojenje deponije neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata.