28. феб 2017. Navigation, News

21.02.2017. Predata dokumentacija za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC dozvole) „MG SERBIEN“ d.o.o.

21.02.2017.  Predata je dokumentacija i Zahtev za izdavanje dozvole za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja za  klijenta koji poseduje postrojenje za pretapanje magnezijuma  i proizvodnju ingota magnezijumovih legura, „MG SERBIEN“  d.o.o. iz Baljevca.

Preduzeće Mg Serbien je uspostavilo politiku integrisanog menadžment sistema zasnovanu na savremenim tržišno orijentisanim principima, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja klijenata u oblastima  prerade i proizvodnje proizvoda od magnezijuma i magnezijumovih legura. Za više informacija o preduzeću, njihovim proizvodima i potencijalnoj saradnji posetite www.mg-serbien.com