24. мај 2012. Navigation, News

22.05.2012. predata dokumentacija za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom za „Most Export-Import“ d.o.o. Beograd

22.05.2012. godine, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u Beogradu predali smo dokumentaciju za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Barajevu, na postrojenju preduzeća „Most Export-Import“ d.o.o. Beograd.