24. мај 2012. Navigation, News

23.05.2012. godine je potpisan ugovor između Aurora Green d.o.o. i MBA Miljković d.o.o.

23.05.2012. godine je potpisan ugovor između Aurora Green d.o.o. i MBA Miljković d.o.o. o izradi „STUDIJE PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA MOBILNE ASFALTNE BAZE NA ŽIVOTNU SREDINU“.