25. апр 2013. Navigation, News

24.04.2012 – Započeta saradnja sa Petrol LPG d.o.o.

Aurora green d.o.o. je započelo izradu neophodne dokumentacije za ishodovanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa na životnu sredinu.