27. сеп 2012. Navigation, News

24.09.2012 – Održan je seminar iz oblasti upravljanja otpadom za Menadžment preduzeća Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o.

Na seminaru su prezentovani: zakonska regulativa, opšti principi upravljanja otpadom i pregled  trenutnog stanja u Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. sa predlozima za unapređenje u cilju usklađivanja načina upravljanja otpadom sa zakonskom regulativom. Seminar je održan kao sastavni deo konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom i projekta izrade Plana upravljanja otpadom u preduzeću Mercedes Benz Srbija i Crna Gora.