25. дец 2015. Navigation, News

24.12.2015 – Predata Studija o količinama, kvalitetu i tretmanu industrijskih otpadnih voda u opštini Trstenik

U cilju pravilnog dimenzionisanja budućeg gradskog postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, opština Trstenik je angažovala preduzeće Aurora green za izradu Studije o količinama, kvalitetu i tretmanu industrijskih otpadnih voda u opštini Trstenik.

Konsultanti Aurora green su, u pratnji predstavnika opštinske uprave Trstenik, posetili zagađivače sa uže i šire teritorije opštine Trstenik i tom prilikom obavili anketiranje. Na osnovu prikupljenih informacija i dodatnog istraživanja, izrađena je Studija o količinama, kvalitetu i tretmanu industrijskih otpadnih voda u opštini Trstenik.

Studija obuhvata osnovne podatke o opštini Trstenik i opšte podatke o zagađivačima na teritoriji opštine; vrstu, kvalitet i količine otpadnih voda iz tehnološkog procesa, koje se upuštaju u gradsku kanalizaciju i/ili recipijent; primenjene tehnike za tretman otpadnih voda od strane zagađivača; kao i zaključak- procenu ukupnih količina i predložene metode za dovođenje otpadnih voda do kvaliteta voda pogodnih za ispuštanje u gradsku kanalizaciju i/ili prirodni recipijent.