25. мај 2016. Navigation, News

24.5.2016 – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja za našeg klijenta Barba d.o.o.

Na javnoj raspravi u opštini Surčin, dana 24. maja 2016. godine, konsultanti Aurora green d.o.o. su održali prezentaciju Studije procene uticaja zatečenog stanja poslovno-proizvodnog objekta- klanice na životnu sredinu preduzeća Barba d.o.o.