31. окт 2012. Navigation, News

25.10.2012. Početak saradnje sa preduzećem „Lafarge Beton“ d.o.o.

Započeta je izrada Studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu postrojenja za proizvodnju betona-betonjerke „Lafarge Beton“ d.o.o.