03. дец 2012. Navigation, News

30.11.2012 – Održana javna prezentacija Studije – Yugorosgaz

Dana 30.11.2012. u Leskovcu, konsultanti „Aurora green“ d.o.o. održali su javnu prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, sa pratećim objektima, na teritoriji grada Leskovca.