13. мај 2019. Konferencije, News

9. maj 2019. Učešće na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u Subotici – Paliću

Na 10. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, učestvovali su sa radom dr Dragoljub Todić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i dipl. ing. Zorica Isoski, direktorka „Aurora green” d.o.o. Rad na temu: Međunarodno-pravna zaštita životne sredine na početku XXI veka i Republika Srbija, publikovan je na plenumu u sklopu sekcije uvodnih referata.

Organizator skupa bila je Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu- Geografski fakultet. Skup je održan u Subotici- Paliću uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotica i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.