24. сеп 2011. Navigation, News

Aurora green d.o.o.

Dana  12.09.2011. Zorica Isoski, kao jedan od osnivača (50%) Victoria consulting d.o.o., je nakon podele i preuzimanja većeg broja zaposlenih, osnovala preduzeće Aurora Green d.o.o. koje se bavi inženjeringom i konsaltingom iz oblasti životne sredine i konsaltingom standarda sistema menadžmenta