16. авг 2014. Navigation, News

Aurora green d.o.o. i STAR IMPORT d.o.o. potpisali ugovor

Aurora green d.o.o. i  STAR IMPORT d.o.o. potpisali su ugovor o:

–       Pružanju konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja STAR IMPORT d.o.o. sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom tj. sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i podzakonskim aktima iz ove oblasti

–       Pružanju konsultantskih usluga na praćenju usaglašenosti poslovanja STAR IMPORT d.o.o. sa regulativom Republike Srbije iz oblasti zaštite životne sredine

–       Pružanju konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10, 92/11 i 93/12).