12. јун 2015. Navigation, News

Aurora green d.o.o. pruža konsultantske usluge preduzeću „Hipol“ a.d. Odžaci

Potpisan Ugovor sa preduzećem „Hipol“ a.d. Odžaci o pružanju konsultantskih usluga za potrebe dopune dokumenta Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.