Problemi postrojenja prilikom izrade zahteva za dozvolu za IPPC