02. феб 2012. Navigation, News

„Program mera zaštite doline reke Tamiš od državne granice do ušća u Dunav kod Pančeva, za period 2011-2021.“

Objavljena je publikacija  „Program mera zaštite doline reke Tamiš od državne granice do ušća u Dunav kod Pančeva, za period 2011-2021.“ u okviru projekta „Mere za zaštitu reke Tamiš- korak 2“ koji finasira Evropska Unija iz predpristupnih instrumenata (IPA) a sufinansira grad Pančevo. Program mera je izradio projektni tim Aurora Green d.o.o., Beograd.

Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovde:  http://www.tamisproject.com/Documents/SRB/ProgramMeraZaZastituRekeTamisOdGraniceDoUsca.pdf