02. феб 2016. Navigation, News

Naš klijent Hipol a.d. Odžaci dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Dobijena je saglasnost od strane nadležnog organa na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa koje je, uz pomoć konsultanata Aurora green, izradio Hipol a.d. Odžaci.