15. јун 2012. Navigation, News

Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom za preduzeće „Miško Euro Palete“

Preduzeće „Miško Euro Palete“ je angažovalo naše preduzeće na poslovima izrade dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom.