04. нов 2014. Navigation, News

Izrada dokumentacije za dozvolu upravljanja otpadom „Šumadija Omega“ d.o.o.

Započeta saradnja na izradi dokumentacije neophodne za ishodovanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadnih drvenih paleta za „Šumadija Omega“ d.o.o. iz Obrenovca. Dokumentacija koju će konsultanti „Aurora green“ izraditi za potrebe ishodovanja dozvole za upravljanje otpadom za „Šumadija Omega“ d.o.o. je sledeća:

–    Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije procene uticaja na životnu sredinu,

–    Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,

–    Radni plan postrojenja za skladištenje i tretman otpadnih drvenih paleta,

–    Plan za zatvaranje postrojenja,

–    Izjava o metodama tretmana ili odlaganja otpada,

–    Izjava o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojenja,

–    Plan zaštite od udesa.