25. јул 2022. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Mercata VT“ d.o.o.

Tokom jula meseca 2022. godine stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Plan upravljanja otpadom za distributivnu kompaniju koja se bavi snabdevanjem tržišta duvanskim  proizvodima i robom široke potrošnje „Mercata VT“ d.o.o.

Planom upravljanja otpadom izvršena je identifikacija svih vrsta otpada koje se generišu ili se  mogu generisati obavljanjem delatnosti, definisani su postupci sakupljanja i skladištenja otpada, vođenje dokumentacije o otpadu, kao i postupci smanjenja nastajanja otpada (naročito opasnog otpada) i sl.

Cilj „MERCATA VT“ d.o.o. jeste ispunjenje obaveza definisanim zakonom, smanjenje količina opasnog otpada koji se generiše obavljanjem delatnosti preduzeća, smanjenje troškova upravljanja otpadom i sl.