01. окт 2020. Upravljanje otpadom

Izrađena revizija Plana upravljanja otpadom za „Knauf Insulation“ d.o.o.

Dana 01.10.2020. godine preduzeću „Knauf Insulation“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za proizvodni pogon u Surdulici. Tokom ažuriranja Plana, konsultanti su izvršili uvid u trenutno stanje upravljanja otpadom, obavili sastanke sa predstavnicima preduzeća i dali predlog mera za unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom. Predlog samog Plana upravljanja otpadom je usaglašen sa komentarima Naručioca, nakon čega je i finalna verzija predata.