01. окт 2020. News

Izrađena revizija Plana upravljanja otpadom za „Knauf Insulation“ d.o.o.

Dana 01.10.2020. godine preduzeću „Knauf Insulation“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za proizvodni pogon u Surdulici. Tokom ažuriranja Plana, konsultanti su izvršili uvid u trenutno stanje upravljanja otpadom, obavili sastanke sa predstavnicima preduzeća i dali predlog mera za unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom. Predlog samog Plana upravljanja otpadom je usaglašen sa komentarima Naručioca, nakon čega je i finalna verzija predata.