05. јан 2023. Upravljanje otpadom

Izrađeni Planovi upravljanja otpadom za Auto Servis “ČEDO” i Auto Kuća “LUKA”

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim propisima, kontrolu privrednih subjekata koji se bave servisiranjem vozila na teritoriji Beograda, u vezi sa postupanjem sa otpadnim motornim uljem koje nastaje obavljanjem ove delatnosti. Privrednim subjektima kod kojih su uočene i konstatovane nepravilnosti dat je nalog sa rokom za njihovo otklanjanje, a u 10 slučajeva doneta su i rešenja za otklanjanje nezakonitosti. Za nepostupanje po izdatim nalozima u zakonskim rokovima, podnosiće se prijave nadležnom prekršajnom sudu, gde su za pravna lica zaprećene kazne od 500.000 – 1.000.000 dinara, a za preduzetnike od 250.000 – 500.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana. Preduzeće „Aurora Green“ izradilo je Planove upravljanja otpadom u skladu sa izdatim inspekcijskim zapisnicima za Auto Servis “ČEDO” i Auto Kuća “LUKA”.