05. јан 2023. News, Upravljanje otpadom

Izrađeni Planovi upravljanja otpadom za Auto Servis “ČEDO” i Auto Kuća “LUKA”

Preduzeće „Aurora Green“ izradilo je Planove upravljanja otpadom u skladu sa izdatim inspekcijskim zapisnicima za Auto Servis “ČEDO” i Auto Kuća “LUKA”.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim propisima, kontrolu privrednih subjekata koji se bave servisiranjem vozila na teritoriji Beograda. Glavni akcenat ove kontrole je postupanje sa otpadnim motornim uljem koje nastaje obavljanjem delatnosti servisa.

Privrednim subjektima kod kojih su uočene i konstatovane nepravilnosti dat je nalog sa rokom za njihovo otklanjanje, a u 10 slučajeva doneta su i rešenja za otklanjanje nezakonitosti. Za nepostupanje po izdatim nalozima u zakonskim rokovima, podnosiće se prijave nadležnom prekršajnom sudu, gde su za pravna lica zaprećene kazne od 500.000 – 1.000.000 dinara, a za preduzetnike od 250.000 – 500.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana