14. нов 2017. Navigation, News

Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green d.o.o. su, na poziv konsultantske kuće iz Slovenije, MŽ Consulting & Fairs, u periodu od 7. do 10. novembra 2017. godine posetili godišnji internacionalni sajam koji se održava u Riminiju u Italiji u organizaciji Rimini Fiera S.p.A.

 

ECOMONDO/KEY ENERGY je veliki međunarodni stručni sajam fokusiran na zaštitu životne sredine i svojevrsna platforma posvećena zemljama Sredozemlja i glavnim evropskim i međunarodnim strategijama za ekološke inovacije i pretvaranje otpada u vredan resurs. ECOMONDO, kao vodeći sajam zelenih tehnologija, povezuje sve sektore cirkularne ekonomije u jedinstvenu platformu: od ponovnog dobijanja materijala/sirovina i energije do održivog razvoja. Italija, kao domaćin sajma, je jedna od vodećih zemalja Evrope u zelenoj i cirkularnoj ekonomiji, posebno u oblasti energetske efikasnosti, reciklaži otpada i produktivnosti resursa. Kao takva, Italija je referentna tačka na međunarodnom planu, gde se sve vodeće kompanije iz ove oblasti mogu sresti i otkrivati trendove, inovacije i nove tehnologije, kao i rezmeniti stavove sa drugim stručnjacima iz ovog sektora.

   

Na sajmu ECOMONDO je predstavljen širok spektar tehničkih mogućnosti, sistema, opreme i usluga za potrebe rešavanja komplikovanih specifičnih problema u oblasti životne sredine. Tako su na sajmu, između ostalog, predstavljene tehnologije i uređaji za tretman otpada, sistemi i kontejneri za sve tipove otpada, oprema i vozila za sakupljanje i transport otpada, ponovna upotreba različitih materijala, saniranje i regeneracija kontaminiranih lokacija, analize, merenja i kontrola zagađivanja vazduha, vode i zemljišta, mreže integrisanog ciklusa vode i kanalizacije, inovacije iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i dr.

   

S obzirom na to da sajam pruža najbolje mogućnosti za umrežavanje inovacija i uspostavljanje veza između kompanija u ovom sektoru koji se konstantno razvija, i za koji se u sledećih deset godina predviđaju kako velike investicije, tako i veliki profit, Aurora green je iskoristila priliku da održi brojne sastanke i uspostavi kontakte sa potencijalnim ino-partnerima.