04. мар 2016. Navigation, News

Naš klijent MG Serbien d.o.o. dobio je saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite žđivotne sredine dobijena je saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman opadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera , koju je izradio stručni tima Aurora green za potrebe preduzeća MG Serbian.