21. мар 2016. Navigation, News

Naš klijent VML d.o.o. dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Dobijena je saglasnost od strane nadležnog ministarstva na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za VML- skladište naftnih derivata u Jakovu, Beograd, koje je izradio stručni tima Aurora green.