30. јун 2021. News

Nastavak uspešne saradnje sa preduzećem Valy d.o.o.

Uspešna poslovna saradnja sa preduzećem „VALY“ d.o.o. Valjevo, nastavljena je izradom treće revizije Plana upravljanja otpadom za lokacije u Valjevu i Loznici. Revidovani Planovi upravljanja otpadom izrađeni su tokom juna 2021. godine.