17. феб 2020. Navigation, News

Nastavljena uspešna saradnja sa kompanijom ,,Infrastructure and Development Construction“ d.o.o.

 

Nakon uspešne saradnje, koja je započeta tokom prošle godine, Aurora green i IDC d.o.o. su potpisali novi ugovor. Naša kompanija je u toku prošle godine za klijenta IDC d.o.o. izradila Planove upravljanja životnom sredinom za sve četiri deonice Projekta magistralnog gasovoda od Bugarske granice do Mađarske granice, kao i Planove upravljanja otpadom za sve kampove za smeštaj radnika, skladišta materijala i gradilišta na samoj trasi magistralnog gasovoda. Saradnja je nastavljena i ogledala se u tome da smo za istog klijenta vršili ekološki nadzor svih činioca životne sredine u toku izgradnje magistralnog gasovoda „Turski tok“, kao i usluge konsultovanja u oblasti zaštite životne sredine.

 

 

 

 

Prema novom ugovoru, naša kompanija će i u ovoj godini nastaviti da pruža konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine za klijenta IDC d.o.o. u toku nastavka izvodjenja radova na Projektu magistralnog gasovoda od Bugarske granice do Mađarske granice.