25. јан 2016. Navigation, News

*NOVO: Posebno pripremljena obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

U skladu sa regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera prevencije i redovnu izradu propisane dokumentacije.

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu regulativu u oblasti zaštite životne sredine (vazduh, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad, voda, zemljište i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, tim stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine Aurora green u saradnji sa Forum Media, pripremio je jedinstvenu obuku gde zasigurno možete steći neophodno znanje i veštine za zvanje:

Obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 23.02, 25.02. i 29.02.2016. u prijatnom ambijentu Hotela IN,
  Bulevar Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd,
  na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i
  diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema zaštite životne sredine u Vašoj kompaniji
 • 1 PRAKTIČAN STUDIJSKI MATERIJAL: PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – poslovno izdanje
  Autori: mr Gordana Petković, dipl. inž. Radmila Šerović, dr Hristina Stevanović Čarapina, dipl. inž. Zorica Isoski
Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Potpuno upoznavanje sa svim neophodnim propisima u oblasti zaštite životne sredine.
 • Smernice za sprovođenje neophodnih preventivnih mera.
 • Efikasnu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije za zaštitu životne sredine.
 • Savete za optimizaciju troškova pri upravljanju sistemom zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama.
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

PROGRAM JE NAMENJEN: Licima koja se bave poslovima zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom u kompanijama, zaposlenima u organima uprave nadležnim za zaštitu životne sredine, menadžerima kvaliteta i održavanja, direktorima i ostalima koji rade na poslovima zaštite životne sredine u svojoj firmi.

Detaljan sadržaj programa i narudžbenicu možete naći OVDE i prijaviti se odmah!

Za više informacija pozovite 011/329 29 63 ili 011/329 09 22.