11. јан 2016. Navigation, News

Obaveštenje! Počela je prijava i dostavljanje Godišnjih izveštaja o otpadu

Poštovani želimo da Vas podsetimo da su zakonske obaveze svih operatera koji se bave upravljanjem otpadom da redovno vode Dnevne evidencije o otpadu i da najkasnije do 31. marta dostave Agenciji za zaštitu životne sredine  Godišnji izveštaj o otpadu:

– Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO 1)

– Godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada (GIO 2)

– Godišnji izveštaj o otpadu postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada (GIO 3)

– Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada (GIO 4)

– Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada (GIO 5)

– Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada (GIO 6)

Godišnji izveštaj o otpadu  sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom.

Kako biste izbegli plaćanje kazni i u praksi lakše ispunili svoje obaveze vezano za izveštavanje o otpadu, možete računati na našu pomoć prilikom unošenja traženih podataka na portalu Agencije za zaštitu životne sredine, kao i za bilo koje druge dileme koje imate vezano za ovu oblast!

Dnevna evidencija i godišnji izveštaj o otpadu