01. дец 2020. News

Održana javna rasprava Studije o proceni uticaja za klijenta „Perutnina Ptuj-Topiko“ d.o.o.

Dana 30.11.2020. godine u prostorijama opštine Bačka Topola održana je javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kompleksa farme za uzgoj živine kapaciteta 315.000 pilića po turnusu, odnosno 45.000 pilića po objektu u svakom turnusu, na katastarskim parcelama br. 1811, 1812, 1813, 1814 i 1815 KO Bačka Topola, „Perutnina Ptuj-Topiko“ d.o.o. Bačka Topola, izrađenoj od strane konsultanata Aurora green d.o.o.