Aurora Green logo
26. јул 2023. EIA, Javne rasprave, News

Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,GREEN RESIDENCE“ d.o.o.

U utorak 25.07.2023. godine, u sali Opštine Raška, održana je javna rasprava na kojoj su zaposleni kompanije “Aurora green” prezentovali Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14 KO Kopaonik, nakon čega je usledila diskusija sa prisutnom zainteresovanom javnošću.