20. феб 2017. Navigation, News

Održana obuka o upravljanju otpadom u „MEGGLE“ d.o.o.

Dana 17.02.2017. godine u Kragujevcu Aurora Green d.o.o. i Agencija “ECO ENERGY ENGINEERING & CONSULTING“ su, u okviru konsultantskih usluga koje pružaju „MEGGLE“ d.o.o., održali obuku o upravljanju otpadom za zaposlene. U okviru obuke prezentovane su sledeće teme:

– Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji direktno/indirektno utiču na poslovanje „MEGGLE“ d.o.o.;

–   Kaznena politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;

–   Posebni tokovi otpada;

–   Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada;

–   Dokument o kretanju otpada;

–   Obrazac DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada;

–   Obrazac GIO 1 –  Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada.